Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 30 2015

teaholic
9587 52d1 500
Reposted fromqcharska qcharska viamathema mathema
0483 4d97

kirins-forrest:

'Hello land dog, I am water dog.'

Reposted fromequineribbon equineribbon viamathema mathema
teaholic

May 27 2015

5613 c864
Reposted fromamatore amatore

May 26 2015

teaholic

fazy zazupienia

faza pierwsza: zarzucanie linkami faza druga: założenie konta faza trzecia: zanik wszelkich czynności poza zupowaniem i zarzucaniem innych linkami faza czwarta: gloryfikacja zupy (kwejk zbyt mainstreamowy i w ogóle fuj) faza piąta: zupa to moje życie! faza szósta: "nic nie ma na tych zupach no..."
by Asi Miszczu Te
Reposted fromunique unique viaLuukka Luukka
teaholic
7442 5b5f
Reposted fromaffectionforsale affectionforsale viaLuukka Luukka
teaholic
1521 dce7
Reposted fromgalaxyfucker galaxyfucker viaLuukka Luukka
teaholic

Scena I


ROBERT:
I love coffee. I love coffee. Kocham kawę. Pić.


ROBERTOWA:
Robercie, przestań żłopać tę ohydną kawę. Przecież wiesz, jak kawa okropnie szkodzi ci na serce.


ROBERT:
(z piekielnym błyskiem w oczach)
Na co?


— K.I. Gałczyński, Teatrzyk "Zielona Gęś", „W szponach kofeiny” czyli „Straszne skutki niedozwolonej operacji”
9796 be94 500
Reposted fromMitreSquareMurder MitreSquareMurder viaLuukka Luukka
teaholic
6377 6dc3
teaholic
Nie cierpię, kiedy u kogoś w mieszkaniu ludzie zaczynają zadawać dziwne pytania typu: "Kim jesteś?", "Po co ci pistolet?"
— JoeMonster.org
Reposted frommlehowy mlehowy viaLuukka Luukka
teaholic
9125 9be9
Reposted fromaufwiedersehen aufwiedersehen viaLuukka Luukka
teaholic
3618 bae0
Reposted froma-s a-s viaLuukka Luukka
teaholic
"I'm so fucking happy"
Reposted fromxxqqzzaa xxqqzzaa viaLuukka Luukka
teaholic
Dzień był idealny. Spasione robaki wygrzewały się w słońcu.
- Masz rudy zarost - powiedziała, wpatrując się w jego brodę.
Pasikonik przeskoczył nad ich głowami.
- Twoje włosy pod światło też są rude.
Powietrze było wilgotne i zatykało oskrzela. Nachylił się nad nią i nie zamykając oczu, pocałował w szyję.
- Dlaczego to robisz?
- To pewnie instynkt.
Uśmiechnęła się.
- Będzie burza. Masz w domu suszarkę do włosów?
- Mam suszarkę i szufladę pełną ciepłych skarpet. Nie bój się, nie dostaniesz kataru.
Odwrócił się na plecy i zamknął oczy.
- A gdybym cię teraz pocałował w udo, zareagowałabyś?
Nie otwierając oczu, dotknął dwoma palcami jej biodra.
- W udo? - zapytała leniwie.
- Tak, na razie w udo - ostatnie słowa były ledwie słyszalne.
Pasikonik wskoczył jej na ramię i zaraz zeskoczył.
- Nie, nie zareagowałabym.
Reposted fromkatarzyna katarzyna viaLuukka Luukka
teaholic
Jestem całkiem, byłem i jestem całkiem przejebanym typem. To jedyny opis mojej własnej osoby, na jaki mnie stać. Pewnie po zagładzie atomowej byłbym dalej przejebany. Nawet bardziej.
— J. Żulczyk, Radio Armageddon
Reposted fromitcouldbeworse itcouldbeworse viaLuukka Luukka
teaholic
0190 f315
teaholic
- (...) Jak Niemcowi powiesz "zakazane", to znaczy "zakazane". Jak Ruskiemu to powiesz - to samo. Spróbuj powiedzieć to Polakowi. "Zakazane" to są dla niego od razu trzy możliwości: częściowo zakazane i trzeba ściemniać, zakazane, ale nie do końca, tak jakby zakazane i niezakazane jednocześnie. I najprostsza możliwość. Zakazane? Aha, to znaczy nikt nic nie wie i rób, co chcesz.
- Jezu Chryste, nigdy nie zrozumiem tego narodu. Jak wyście przetrwali tyle wieków?
- Właśnie dzięki temu.
— Andrzej Ziemiański- "Ucieczka z Festung Breslau"
Reposted fromLuukka Luukka
teaholic
9024 3e06 500
Mistrz Miron B.
Reposted fromaufwiedersehen aufwiedersehen viaLuukka Luukka
teaholic
Animus: Part 3 by Yuumei
Reposted fromfishbowl fishbowl viaLuukka Luukka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl